Fiksni tečaj konverzije valute: 1 EUR = 7,53450 kn

PRIPREMA SIJAČICE ZA PROLJETNU SJETVU

22.2.2024. 08:39

Sjetva ratarskih kultura, takozvanih okopavina (kukuruz, šećerna repa, soja, suncokret), je na „pragu“. Ta vrlo važna, ako ne i najvažnija agrotehnička operacija u proizvodnji ratarskih kultura, obavlja se sijačicama, kojih ima različitih izvedbi, od onih koje su opremljene za sjetvu u neobrađeno tlo (izravna sjetva, „no-till“) pa do onih koje siju u pripremljeno tlo. Sve one moraju odgovarati izazovima današnjeg vremena, a jedan je od najvećih izazova skraćenje agrotehničkih rokova (kratak period optimalnih uvjeta za sjetvu). Napredak u tehnologiji, ali i u tehnici, nije zaobišao ni sijačice. Današnje sijačice moraju pri sjetvi zadovoljiti željene uvjete, kao što su preciznost, točnost, brzina, jednostavnost rukovanja, kvaliteta… Konstrukcijski, sijačice za okopavine izvedene su kao mehaničke (bez zračne struje) i pneumatske (podtlak-usisavanje, vakuum, ili pretlak-ispuhivanje). Pretežno se koriste one koje imaju sjetvene aparate koji rade na principu predtlaka, jer su pouzdanije i mogli bismo reći nježnije privlače sjeme.

Kod sjetve sjemena tretiranog pesticidom može doći do odvajanja finih čestica toga pesticida od površine sjemenke i kod sjetve s podtlačnim sijačicama, putem struje zraka, te čestice mogu biti izbačene u atmosferu (zrak), pa dolazi do zagađenja okoliša. Da do toga ne dođe, na sijačice se mogu nadograditi gibljive cijevi koje usmjeravaju čestice pesticida prema površini tla i tako smanjuju zagađenje okoliša. U nekim državama EU usvojen je zakon o obaveznoj prilagodbi podtlačnih pneumatskih sijačica za sjetvu tretiranog sjemena. Uz tu nadogradnju sijačice mogu imati i sanduke za umjetno gnojivo i/ili sanduke za zaštitna sredstva. Sve te nadogradnje daju nadu da će sjetva biti uspješna, da ćemo dobiti visok urod, i u konačnici veću dobit.

Osnovni čimbenici koji utječu na funkcionalnost, pouzdanost i trajnost, a samim time i na kvalitetu sjetve jesu: priprema, podešavanje i održavanje sijačice. Da bismo objasnili te čimbenike, moramo ući u detalje sijačice. Bazirat ćemo se na sijačici koja je kod nas najviše u uporabi, a to je OLT-ova pneumatska sijačica (PSK). Ona ima sjetveni aparat koji radi na principu podtlaka (vakuuma). Podtlačnu struju zraka stvara usisni ventilator (turbina) pogonjen preko kardana od traktora. Podtlak izdvaja iz spremnika (kutije) sjemena jednu po jednu sjemenku (zrno), lijepi (priljubljuje) sjemenku za otvor na sjetvenoj ploči koja vertikalno rotira i donosi sjeme do zone normalnog pritiska gdje zrno pada u brazdicu koju je napravio raoni ulagač sjemena, a nagazni kotači pokrivaju sjemenku i pritišću sloj zemlje uz sjemenku radi boljeg uspostavljanja kapilariteta, a time boljeg i bržeg klijanja i nicanja.

Priprema i podešavanje sijačice prije sjetve:

1. Detaljno očistiti sve dijelove sijačice.
2. Vizualni pregled sijačice.
3. Razmak sijaćih sekcija ujedno je i budući međuredni razmak biljaka. Za soju i šećernu repu to je 50 cm, a za kukuruz i suncokret 70 cm.
4. Nosač sijaćeg uređaja izveden je kao paralelogramski sustav s ugrađenim oprugama koji djeluje na dublje ili pliće prodiranje ulagača u zemlju. Za kukuruz i suncokret oprugu otpustiti, a za soju i šećernu repu koje zahtijevaju pliću sjetvu, opruga treba biti pritegnuta.
5. Sijaći je uređaj „srce“ svake sijačice i stoga mora raditi besprijekorno. Nakon svake sjetve (poslije svakog radnog dana) mora se isprazniti od zaostalog sjemena i očistiti.
6. Provjeriti ispravnost sjetvenih ploča (oblik, broj rupa, promjer rupa).
7. Provjeriti zračnost između plastičnog prstena i sjetvene ploče.
8. Provjeriti istrošenost čahura na osovinama pogonskih zupčanika.
9. Provjeriti ispravnost skidača viška sjemena (utječe na ravnomjeran raspored zrna u redu)
10. Provjeriti usmjerivač (izbacivač) sjemena, a po potrebi ga skinuti.
11. Raoni ulagač sjemena mora imati oštro sječivo.
12. Provjeriti ispravnost nosača nagaznih kotača i njihov položaj.
13. Provjeriti regulator dubine sjetve, koji se nalazi na nosaču nagaznih kotača.
14. Na nosač nagaznih kotača pričvršćeni su i zagrtači sjemena, koje treba pravilno podesiti
15. Sijaći uređaj dobiva pogon od pogonskih kotača, preko lančanika i lanaca do četvrtastih osovina i kardanskih vratila pa sve do sjetvene ploče i do reduktora za namještanje razmaka sjemena unutar reda. Bitno je da su svi elementi međusobno vertikalni i paralelni kako bi se prijenos odvijao bez poteškoća (padanje lanaca, pucanje sigurnosnog zatika), i da su sve tarne površine podmazane odgovarajućim uljem i mašću.
16. Kod postavljanja željene kombinacije lančanika na reduktoru svakako koristiti shemu (slika) koja je nalijepljena na unutarnji dio poklopca reduktora.
17. Provjeriti spojku prijenosnika s alarmnim zvoncem i plastičnim osiguračem koji puca ako dođe do problema u prijenosu pogona (mijenja se vrlo brzo i jednostavno).
18. Usisni ventilator mora osigurati dovoljnu veličinu podtlaka kako bi sjeme priljubio za sjetvenu ploču.
19. Provjeriti nategnutost plosnatog remena koji pokreće rotor ventilatora, a sve ležajeve kvalitetno podmazati.
20. Usisna crijeva provjeriti obujmice, pritegnuti kako ne bi došlo do gubitka podtlaka.
21. Provjeriti pritisak u gumama pogonskih kotača.

Probna sjetva

Na preciznost sjetve (razmak sjemenki u redu, dubina položenog sjemena) uvelike utječe brzina kretanja sijačice (veća brzina – plića sjetva). Da bismo bili sigurni da sijačica „dobro sije“, moramo izvršiti probnu sjetvu. Na tvrdoj podlozi (poljski put) posijemo 5-10 metara, s tim da sijačica mora biti spuštena u radni položaj, turbina uključena, na svakoj rupi na sjetvenoj ploči mora biti priljubljeno sjeme. Zbog tvrde podloge posijano sjeme ostaje na površini. Izbrojimo sjemenke, izmjerimo razmak između njih, i utvrdimo brzinu sjetve. Za utvrđivanje dubine sjetve sve to ponovimo na odabranoj parceli za sjetvu. Dubina se ne mjeri na uvratinama (rubni dijelovi parcele), već unutar parcele. Posije se dvadesetak metara, zaustavi stroj, lagano odgrće zemlja u posijanom redu i traži se zrno. Kada se nađe jedno zrno, nije problem naći drugo, jer mora biti na zadanoj udaljenosti i na zadanoj dubini. Kada se nađe nekoliko zrna (najmanje tri), i ako su razmaci i dubine odgovarajuće, može se krenuti sa sjetvom cijele parcele.

Održavanje sijačice tijekom sjetvenih radova

1.Kontrola vijčanih spojeva.
2.Pražnjenje i čišćenje spremnika i kućišta sjetvenog uređaja.
3.Ako se koristi deponator umjetnog gnojiva ili pesticida, obavezno ga po završetku rada svakodnevno očistiti.
4.Podmazivanje ležajeva i lanaca.

Održavanje nakon sjetvene sezone
1. Sijačicu temeljito isprazniti, očistiti, oprati.
2. Izvršiti popravak svih kvarova na sijačici.
3. Sjetvene ploče izvaditi i uskladištiti.
4.Pogonske lance skinuti ili ih zaštititi premazom.
5 Smanjiti (popustiti) nategnutost remena ventilatora.
6. Opustiti sve opruge.
7. Smanjiti tlak u pneumaticima.
8.Zaštiti ventilator i kardansko vratilo.
9. Skinuti crijeva ventilatora i uskladištiti ih.
10. Uskladištiti sijačicu i zaštititi je od korozije.
11. Pod pneumatike podmetnuti dasku.
12.Oštećene dijelove popraviti ili zamijeniti.

Samo kvalitetno sjeme kvalitetno posijano u kvalitetno pripremljeno tlo brzo klija i niče. Biljka normalno raste i normalno se razvija, što u konačnici rezultira kvalitetnim i velikim urodom. Da bi se sve to postiglo, treba imati vrlo dobru organizaciju rada i osposobljene i educirane ljude detaljno upoznate sa svim fazama rada i sa strojem (traktor, sijačica), kao i zaštitu na radu. Samo takva sinergija čovjeka i stroja daje željeni rezultat.

 

Objavljeno u Novosti Od

Webshop Administrator